A BARBER BATTLE BUDAPEST 2017. játékszabálya

1. Játékszabályzat

A dokumentum tárgya a „Barber Battle Budapest 2017. “ fodrászverseny szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

 

A játék rendezője:

Beauty World Net Kft.

1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1/110 C.

Cégjegyzékszám: 01-09-982082

 

2. A játék ideje és helye

A játék 2017.09.14.-től 2017.10.22-ig, Magyarország területén kerül megrendezésre (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

 

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb fodrász vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

 

3.2 A résztvevő a versenyen következőképpen vesz részt:

 

A jelentkező 2017.október 3-ig elutalja a verseny nevezési díját a következő számlaszámra:

 

 

• A versenyző tetszőleges termékekkel kreatív frizurát alkot a modellje haján.

• Elküldi a jelentkezőlapot pontosan és teljesen kitöltve, az általa készített frizura 1 végleges fényképét 3 példányban a CD-vel együtt postán legkésőbb 2017.10.09. 17:00-ig (a beérkezés időpontja a megjelölt dátum, az esetleges késedelmi hibákért -posta, futárszolgálat, forgalom, stb.- a versenyző vállalja a felelősséget) a következő címre:

Beauty World Net Kft.

Győri Szabolcs,

Barber Battle Budapest

1066 Budapest, Teréz krt. 38. 110/C


 

• A jelentkezőlapon kitölti:

o vezeték és keresztnevét

o a szalon nevét

o kapcsolati e-mail címét

o kapcsolati telefonszámát,

o a választott versenykategóriát

o válaszol a 3+1 standard kérdése a jelentkezési lapon


 

• A fényképpel kapcsolatos kritériumok:

o 1. A cél 1 végleges fénykép készítése. A fényképen a frizurának kell dominálnia (a modell maximum derékig látszódjon). Ezt a végleges 1 fényképet 3 példányban kinyomtatva és CD-n digitális formában is el kell majd juttatni a fent megadott címre.

o 2. A fénykép formátuma: 20x30 cm, álló formátum.

o 3. A fényképek háttere egyszínű, lehetőleg fehér vagy világosszürke.

o 4. Digitálisan módosított fényképek (Photoshoppal, szűrőkkel retusált) beküldése nem megengedett. A verseny döntősének el kell majd készítenie ugyanazt a frizurát, ami a fényképen látható egy szakmai zsűri előtt 2017.10.22.-én.

o 5. A digitális fotóknak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: a fotóknak nyomtathatónak kell lennie = min 600 dpi (minimum 5MB; maximum 8MB).

o 6. A frizurákról csak színes fényképek készíthetők.

 

A fényképek beküldése:

o 7. A résztvevőnek minden kategóriában, amelyben indult be kell küldenie az 1 kiválasztott fénykép 3 db papír alapú másolatát, illetve CD-n annak digitális változatát is.

o 8. A fényképeket és a CD-t a fent megadott címre kell beküldeni.

o 9. A fényképek beérkezésének határideje: 2017.10.09. 17:00

 

* A Rendező nem köteles a versenyre beküldött fényképeket a verseny vége után visszaszolgáltatni a versenyben részt vett fodrászoknak. A fotó beküldésével a versenyző egyben engedélyét adja, hogy a Rendező azt szabadon, korlátlan ideig felhasználhassa nyomtatásban, sajtóban, bármilyen internetes felületen beleértve a közösségi médiát is. A résztvevő egyben kijelenti, hogy ő maga, valamint a fotón szereplő személy, a fotós vagy bármely más közreműködő (sminkes, stylist) személy lemond nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárul a fotó Rendező általi felhasználásához.

 

3.3 A résztvevő jogosult a játékban újra részt venni, akár több pályamunkával (frizurával). Minden pályamunkához külön regisztrációs lap kitöltése valamint a fenti szabályok betartása szükséges.

 

3.4 A játékban csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak díjazottá, győztessé - akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen elvégzik a regisztrálást, azaz kitöltik a kért összes regisztrációs adatot. A hiányos adatokat tartalmazó résztvevői regisztráció nem kerül besorolásra a játékba. A Rendezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

 

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 A  játék főnyereménye kategóriánként nettó 500.000 Ft

- A legjobb barber férfi hajvágás és styling

1. helyezett: 500.000Ft

- A legjobb férfi hajtetoválás és styling

1. helyezett: 500.000Ft


 

Az értékelés kritériumai:  

A frizura precíz elkészítése időre 60 perc alatt

Eredetiség  

A termékek megfelelő kiválasztása  

Hajvágás, styling, tetoválás mintázat

Kapcsolódás a 2017-es divat és hajvágási trendjével  

A teljes frizura és a modell összhangja

 

A szakmai zsűri vezető magyar  fodrászokból áll, valamint a divatszakma, a professzionális szépségipari képviselőiből áll össze. Az értékelés tiszta és elfogulatlan, mivel a versenyben résztvevő fodrászok, fényképészek neve a fotókon nem szerepel és szerepelhet. Minden beküldött fotó kap egy anonim számot, amely végigkíséri a versenyben résztvevőket egészen a döntőbe kerülés kihirdetéséig. A döntőbe a kettő kategóriában összesen 20 induló juthat be., A zsűrizés legfőbb kritériuma a „pályamű teljes összehatásának összhangja” lesz (a vágás, a forma, a motívum, ruha, a modell választás összhangja a képen. Az országos döntő a Symbol Budapet-ben kerül megrendezésre 2017.10.22. vasárnap (hétfő munkaszüneti nap). Itt a versenyzőknek a zsűri előtt élőben kell újraalkotniuk a lefotózott modellt (ugyanazon a modellen, ugyanazt a frizurát, sminket, ruhát alkalmazva). A versenyzőknek mindent a zsűri előtt kell újraalkotniuk (hajvágás, styling, öltöztetés: a fotópályázat során beadott munka teljes újraalkotása). A zsűrizés itt is a „totál megjelenésre“-re vonatkozik, a kritériumok nem változnak az elődöntőhöz képest. Ha egy döntős versenyző vagy bárki a modellje haját bármilyen mértékben előkészíti az élő zsűrizésen való megjelenést megelőzően, úgy a döntőből automatikusan kizárásra kerül. Ezen a napon a zsűrizés eredményeként kerül kiválasztásra a két kategória győztese. A résztvevő a Pályázat beküldésével kijelenti, és ezért helytáll, hogy – amennyiben a fénykép/rajz a szerzői jog által védett szerzői mű, a fénykép/rajz készítője írásban lemondott nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárult a fénykép/rajz bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, – a fényképen/rajzon szereplő személy hozzájárult a fénykép/rajz elkészítéséhez, – hozzájárul a fénykép/rajz közzétételéhez szükséges átdolgozásához, továbbá minden, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, így különösen a fénykép/rajz bármely célra történő, ideértve a szervező reklámozásának célját is, közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez) – a leírás, egyéb szellemi alkotás a saját szellemi alkotása, arra nézve korlátozásoktól mentes szerzői jog illeti meg, – hozzájárul a leírás, egyéb szellemi alkotás közzétételéhez, annak bármilyen felhasználásához, beleértve az átdolgozást is.

 

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A szervező - legkésőbb a játék kiértékelését követő öt munkanapon belül – a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati telefonszámon vagy e-mail címen fogja keresni a győzteseket, felkérve arra, hogy vegye fel nyereményét, mégpedig 5 munkanapon belül. A nyeremény átadására közösen egyeztetett helyszínen kerül sor. A küldemény kézbesítésének elmaradásáért a Szervező felelősséget nem vállal és kizárólag a beérkezett pályázatok kapcsán ellenőrzi a jelen szabályzatnak való megfelelést. A meg nem érkezett küldeményt, függetlenül attól, hogy a nyertes bizonyítani tudja a beküldést vagy sem, a Szervező nem vizsgálja, érvénytelen pályázatnak tekinti és helyette pótnyertest választ. A díjak nem válthatók más nyereményre. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

 

5.2 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek uralkodnak a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

 

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Rendező - saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő Résztvevőknek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Rendező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 7 nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a nyeremény átvételére történő felkérést követő 14 napon belül, bármilyen okból nem veszi át a nyereményt.

 

5.4 A nyereményeket, a játék befejezését követően, legkésőbb 60 napon belül fogjuk átadni a nyerteseknek. A nyeremény-átadásról jegyzőkönyv készül, melyet a nyertes köteles aláírásával megerősíteni. A jegyzőkönyvben mindig fel lesz tüntetve a nyertes utóneve, neve és címe.

 

6. Záró rendelkezések

6.1 A Rendező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

 

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel és a nevezés díj befizetésével ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

 

6.3 A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - időben áthelyezze. A játék szabályainak bármilyen módosítsa írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

 

6.4 A Rendező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

 

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, győzelem esetén is hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi és audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban - a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt - közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

 

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Rendező, mint adatkezelő kezelje és - esetleg a Rendező, mint adatfeldolgozó közvetítésével – feldolgozza. Ugyanez vonatkozik a nyertes képi vagy audiovizuális felvételeire is, amelyeket a Rendező a játék során vagy befejezése után készít a résztvevőről (a továbbiakban csak „személyes adatok“). A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek - hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban történő - közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Résztvevő külön kifejezetten hozzájárult személyes adatai –utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak, mégpedig a jelen játék befejezésétől számított 5 év időtartamra.

 

6.7 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb. Az iránti kétség esetén, hogy a személyes adatok feldolgozása a résztvevő magán- vagy személyes életének védelmével ellentétes, vagy törvénybe ütközik, a résztvevő kérheti a Szervezőt a hibás állapot magyarázatára és haladéktalan elhárítására, ill. közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint igényét bíróság előtt érvényesítheti. Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-88119/2015.

 

6.8 Kizárt a játékból a játék Rendezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1.§ (1), 2) pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.


 

6.9 A játékra vonatkozó információkhoz a bwnet.hu és info@bwnet.hu címen férhet hozzá.

 

6.10 A teljes szabályzat a bwnet.hu oldalon oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a bwnet.hu oldalon elérhető, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

 

Kelt: Budapest, 2017.09.15.

BWNet Magyarország